Kompenzace expozice

Kompenzace expozice = jedná se o ruční posunutí expozice oproti hodnotě naměřené fotoaparátem a udává se v EV (hodnota expozice; Exposition Value).
+1 EV = dvojnásobné množství světla, +2 Ev = čtyřnásobné množství světla, +3 EV = osminásobné množství světla; -1 EV = poloviční množství světla, -2 EV = čtvrtinové množství světla, -3 EV = osminové množství světla.


Příklad:     

  • f 5,6; 1/100 s, ISO 200; +2 EV = f 2,8; 1/100 s; ISO 200
  • f 2,8; 1/100 s, ISO 200; -2 EV = f 4; 1/200 s; ISO 200
  • f 8; 1/100 s, ISO 200; -1 EV = f 8; 1/100 s; ISO 100

V režimu priority clony A se kompenzace expozice projeví změnou expozičního času; v režimu priority času S, Tv se projeví změnou hodnoty clony. Kompenzace expozice nefunguje v plně manuálním režimu expozice M.

kompenzace expozice

Změna množství světla ve fotografii při použití kompenzace expozice.
Kompenzace expozice je unikátní pro snímanou scénu, a proto ji pak nezapomeňte vrátit na nulovou hodnotu!

Číst dál...

Expozice

Expozice = množství světla ve fotografii. Expozice závisí na cloně, času a citlivosti ISO. Fotografie s nedostatečným množstvím světla je podexponovaná, fotografie s přílišným množstvím světla je přeexponovaná. Silně přeexponovaná (čistě bílá) místa ve fotografii nazýváme Přepaly. Přepaly je možné znázornit problikáváním v režimu prohlížení.

Číst dál...

Přepaly


Přepaly (bílá místa) a podexponovaná místa (černá místa) jsou části fotografie, kde již není žádná kresba. Pomocí kompenzace expozice je možné přepaly nebo silně podexponovaná místa redukovat. Fotoaparát umí přepaly zobrazit problikáváním na fotografii.

Zobrazení přepalů

Canon 650D: v režimu prohlížení fotografií stiskněte několikrát tlačítko INFO, až se dostanete do náhledu fotografie, kde budete mít zobrazeny veškeré expoziční hodnoty a histogram. V tomto režimu se také zobrazí problikáváním přepaly.


Nikon D5100: v režimu prohlížení fotografií je možné pomocí šipek nahoru a dolu přepínat mezi různými způsoby zobrazení. Je možné také takto zobrazit „Nejvyšší jasy“, které představují přepaly.  Většinou je nutné tuto funkci nejprve zapnout:  Menu - Menu přehrávání - Možnosti zobrazení pro přehrávání - Nejvyšší jasy - Hotovo (Menu - Playback menu - Playback display options - Highlights - Done).

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS