Základní pojmy (8)

Zde naleznete základní pojmy, které Vám umožní lépe proniknout do tajů digitální fotografie.

Expoziční režimy

Režim P = automatický režim: fotoaparát si sám nastaví clonu a čas podle zadané citlivosti ISO.

Režim A, Av = priorita clony (poloautomatický režim): nastavujeme clonu, odpovídající čas automaticky nastaví fotoaparát podle zadané citlivosti ISO. Ideální režim pro běžné fotografování, výhodou je přímé ovlivnění hloubky ostrosti pomocí clony.

Režim S, Tv = priorita času (poloautomatický režim): nastavujeme čas expozice, odpovídající clonu automaticky nastaví fotoaparát podle zadané citlivosti ISO. Vhodný pro fotografování rychlých dějů.

Režim M = plně manuální režim: nastavujeme clonu, čas a citlivost ISO. Jediný univerzální režim fotografování, ideální pro práci s bleskem.

     Režim B = bulb: závěrka je otevřena po celou dobu zmáčknutí nebo aretace spouště.

Číst dál...

Hloubka ostrosti

Hloubka ostrosti = prostor, který je na fotografii vykreslen ostře. Hloubka ostrosti závisí na použitém objektivu a je ovlivněna clonou, ohniskovou vzdáleností a zaostřenou vzdáleností. Hloubka ostrosti rosterostoucí hodnotou clony (f), klesající ohniskovou vzdáleností a rostoucí zaostřenou vzdáleností. Naopak se zmenšujeklesající hodnotou clony (f), rostoucí ohniskovou vzdáleností a klesající zaostřenou vzdáleností. Na hloubku ostrosti nemá vliv expoziční čas ani citlivosti ISO.

hloubka ostrosti

Změna hloubky ostrosti při změně zaostřené vzdálenosti, ohniskové vzdálenosti a hodnoty clony.

hloubka ostrosti priklad

Nárůst hloubky ostrosti s rostoucí hodnotou clony. Na prvním obrázku je velmi dobře viditelný bokeh.

Číst dál...

Kompenzace expozice

Kompenzace expozice = jedná se o ruční posunutí expozice oproti hodnotě naměřené fotoaparátem a udává se v EV (hodnota expozice; Exposition Value).
+1 EV = dvojnásobné množství světla, +2 Ev = čtyřnásobné množství světla, +3 EV = osminásobné množství světla; -1 EV = poloviční množství světla, -2 EV = čtvrtinové množství světla, -3 EV = osminové množství světla.


Příklad:     

  • f 5,6; 1/100 s, ISO 200; +2 EV = f 2,8; 1/100 s; ISO 200
  • f 2,8; 1/100 s, ISO 200; -2 EV = f 4; 1/200 s; ISO 200
  • f 8; 1/100 s, ISO 200; -1 EV = f 8; 1/100 s; ISO 100

V režimu priority clony A se kompenzace expozice projeví změnou expozičního času; v režimu priority času S, Tv se projeví změnou hodnoty clony. Kompenzace expozice nefunguje v plně manuálním režimu expozice M.

kompenzace expozice

Změna množství světla ve fotografii při použití kompenzace expozice.
Kompenzace expozice je unikátní pro snímanou scénu, a proto ji pak nezapomeňte vrátit na nulovou hodnotu!

Číst dál...

Expozice

Expozice = množství světla ve fotografii. Expozice závisí na cloně, času a citlivosti ISO. Fotografie s nedostatečným množstvím světla je podexponovaná, fotografie s přílišným množstvím světla je přeexponovaná. Silně přeexponovaná (čistě bílá) místa ve fotografii nazýváme Přepaly. Přepaly je možné znázornit problikáváním v režimu prohlížení.

Číst dál...

Přepaly


Přepaly (bílá místa) a podexponovaná místa (černá místa) jsou části fotografie, kde již není žádná kresba. Pomocí kompenzace expozice je možné přepaly nebo silně podexponovaná místa redukovat. Fotoaparát umí přepaly zobrazit problikáváním na fotografii.

Zobrazení přepalů

Canon 650D: v režimu prohlížení fotografií stiskněte několikrát tlačítko INFO, až se dostanete do náhledu fotografie, kde budete mít zobrazeny veškeré expoziční hodnoty a histogram. V tomto režimu se také zobrazí problikáváním přepaly.


Nikon D5100: v režimu prohlížení fotografií je možné pomocí šipek nahoru a dolu přepínat mezi různými způsoby zobrazení. Je možné také takto zobrazit „Nejvyšší jasy“, které představují přepaly.  Většinou je nutné tuto funkci nejprve zapnout:  Menu - Menu přehrávání - Možnosti zobrazení pro přehrávání - Nejvyšší jasy - Hotovo (Menu - Playback menu - Playback display options - Highlights - Done).

Číst dál...

Clona

Clona = kruhový otvor v objektivu, kterým prochází světlo na čip. Základní řada clonových čísel: 1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45… Čím je hodnota clony menší (f), tím více je otvor otevřený a tím více světla dopadá na čip. Clona ovlivňuje vedle expozice také hloubku ostrosti a kresbu objektivu. Se změnou průměru clony se mění plocha, kterou prochází světlo. Proto je změna  množství světla  exponenciálně závislá. Např. pokud se hodnota clony změní 2x, množství světla se změní 4x; pokud se clona změní 4x, množství světla se změní 16x. Změna množství světla je kompenzována změnou času a/nebo změnou citlivosti ISO.

Příklad:     

  • f 1,4; 1/1000 s, ISO 200 = f 2,8; 1/250 s; ISO 200
  • f 2,8; 1/100 s, ISO 200 = f 11; 1/6 s; ISO 200
  • f 4; 1/1000 s, ISO 200 = f 8; 1/500 s; ISO 400
  • f 2,8; 1/1000 s, ISO 200 = f 8; 1/250 s; ISO 400

clona

Zmenšení clony s rostoucím clonovým číslem. Zvýšení hodnoty clony 1,4x znamená poloviční množství světla.

Číst dál...

Expoziční čas

Expoziční čas = udává dobu, po kterou je čip vystaven dopadajícímu světlu. Udává se většinou jako zlomek např. 1/250 s = 0,004 s. Čas se na fotografii projeví, pokud fotíte objekt, který se pohybuje.

cas-clona

Změna expozičního času a hodnoty clony při zachování stejné expozice.


Nejdelší čas udržitelný z ruky = doporučuje se čas kratší než je 1/ohnisková vzdálenost ve vteřinách. Např. při nastavené ohniskové vzdálenosti 50 mm by čas měl být 1/50 s nebo kratší (1/100; 1/250; 1/640…). Nejdelší udržitelný čas se dá prodloužit použitím stabilizace a kontinuálním režimem snímání.

stabilizace

Vliv stabilizace a kontinuálního režimu snímání na ostrost fotografie.

Číst dál...

Citlivost ISO

Citlivost ISO = určuje míru citlivosti čipu na dopadající světlo. S rostoucí citlivostí roste míra šumu, který se projevuje jako náhodně barevné body ve fotografii, zejména v tmavých oblastech je šum zřetelnější. Šum se také projevuje při delších expozicích vlivem zahřívání čipu.

Příklad:    ISO 400 je 4x citlivější na dopadající světlo než ISO 100 = ISO 400 potřebuje 4x méně světla pro stejnou expozici.

  •         f 2,8; 1/100 s, ISO 200 = f 5,6; 1/100 s; ISO 800
  •         f 2,8; 1/100 s, ISO 200 = f 2,8; 1/400 s; ISO 800
  •         f 2,8; 1/100 s, ISO 200 = f 5,6; 1/200 s; ISO 1600

Nepoužívejte nastavení citlivosti ISO na automatiku!

iso

Nárůst barevného šumu s rostoucí citlivostí ISO.


Test citlivosti ISO Vašeho fotoaparátu
Je důležité, abyste se nebáli používat i vyšší hodnoty citlivosti ISO. Množství barevného šumu stoupne, ale ne vždy to bude na výsledné fotografii zřetelné. Velmi totiž záleží na tom, jak veliké fotografie bude tisknout nebo elektronicky prezentovat.
Pokud si chcete vyzkoušet, jak se různá citlivost ISO projeví třeba na formátu A4, pořiďte sérii identických fotografií ze stativu a pouze měňte hodnotu citlivosti ISO. Výsledné fotografie si pak nechte vytisknout v požadovaném formátu. Protože se barevný šum projevuje výrazněji v tmavých oblastech, doporučuju udělat dvě série fotografií - ve dne a v noci.
Není nezbytné tisknout vše na formát A4 nebo větší, ale pokud použijete 1/4 fotografie a vytisknete ji na formát 10x15 cm, bude vše odpovídat tisku na A4 (tisk 1/16 fotografie na formát 10x15 cm odpovídá tisku na formát 40x60 cm).

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS